Nabór wniosków w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

Osoba wypełniająca wniosek

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025.

Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od 17 stycznia 2023 r. do 16 lutego 2023 r. do godz. 12:00  za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://kpoes.mrips.gov.pl/.

Szczegóły ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej:

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4317

Źródło” Nabór wniosków w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025.  – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)